วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
อัตลักษณ์คุณธรรมของสถานศึกษา “รับผิดชอบ” “ซื่อสัตย์” “พอเพียง”
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 15 ก.ค. 67
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู 09 ก.ค. 67
รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 05 ก.ค. 67
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู 04 ก.ค. 67
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งคร 01 ก.ค. 67
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู (กลุ่มวิชาช่างเชื่อมโลหะ) 11 มิ.ย. 67
ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งพ้นสภาพการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครู 07 มิ.ย. 67
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคาร1 อาคาร2และอาคาร3 05 มิ.ย. 67
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 28 พ.ค. 67
งบทดลองประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2567 28 พ.ค. 67
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ตารางสอนครู ห้องเรียนอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2567 04 มิ.ย. 67
ตารางเรียน ตารางสอน (ระบบปติ ระบบทวิภาคี ระบบทวิศึกษา เเละระบบผู้ด้อยโอกาส ปีการศึกษา 1/2567) 04 มิ.ย. 67
ตารางเรียน ตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2567 (กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์) ปวส.รุ่น 31,32 30 พ.ค. 67
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินคุณสมบัติฯ รุ่นที่ 32 (รอบสอง) 08 พ.ค. 67
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินคุณสมบัติแรกเข้าการเป็นนักศึกษากลุ่มเทียบโอนฯ รุ่น32 (รอบ 2) 30 เม.ย. 67
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ รุ่นที่ 32 30 เม.ย. 67
ขยายระยะเวลารับสมัครนักศึกษา ปวส.กลุ่มเทียบโอนความรู้ฯ รุ่น 32 ปี 2567 11 เม.ย. 67
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินคุณสมบัติแรกเข้าการเป็นนักศึกษากลุ่มเทียบโอนฯ รุ่นที่ 32 ปีการศึกษา 15 มี.ค. 67
ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียน S/2566 11 มี.ค. 67
แจ้งปฏิทินการศึกษา (กำหนดเปิด - ปิด ภาคเรียน) ประจำปีการศึกษา 2567 04 มี.ค. 67
ภาพกิจกรรม
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/01/2017
ปรับปรุง 15/07/2024
สถิติผู้เข้าชม 1356017
Page Views 3010740
แบบสำรวจความคิดเห็น
การใช้งาน internet และระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯ
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด