วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี
5/10 ถนนพหลโยธิน  ตำบลปากเพรียว  อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
เบอร์โทรศัพท์ 0-36200661
อัตลักษณ์คุณธรรมของสถานศึกษา “รับผิดชอบ” “ซื่อสัตย์” “พอเพียง”
ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู 21 ต.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติการสอน) พนักงานร 18 ต.ค. 65
แสดงรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญ เดือน ก.ย. 65 12 ต.ค. 65
รายงานการเงินระบบGFMIS พ.ศ. 2565 12 ต.ค. 65
งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565 12 ต.ค. 65
งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 12 ต.ค. 65
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่ 06 ต.ค. 65
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครู (ภาษาอังกฤษ) 20 ก.ย. 65
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565 15 ส.ค. 65
ประกาศรายชื่อบุคคลซึ่งพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน 02 ส.ค. 65
ข่าวสำหรับนักเรียน นักศึกษา
ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส.ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2566 06 ธ.ค. 65
ประกาศรับสมัครผู้เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.และ ปวส.ปีการศึกษา 2566 ระบบปกติ ทวิภาคี ทวีศึกษา ผู้ด้อยโอ 06 ธ.ค. 65
ตารางเรียน ตารางสอนภาคเรียนที่ 2/2565 (กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์) ปวส.รุ่น 29 -30 25 ต.ค. 65
บัตรลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเทียบโอนฯ รุ่นที่ 30 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 20 ต.ค. 65
บัตรลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเทียบโอนฯ รุ่นที่ 29 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 20 ต.ค. 65
ตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2565 (ระบบปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา และผู้ด้อยโอกาส) 12 ต.ค. 65
ประกาศผลการแก้ไขผลการเรียน ระบบปกติ ระบบทวิศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ประจำภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565 06 ต.ค. 65
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 | ระบบปกติ ทวิภาคี ทวิศึกษา 22 ก.ย. 65
แจ้งปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2565 16 ก.ย. 65
คำสั่งเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา ภาคเรียนที่ 1/2565 (ปวส.29ครั้งที่ 3 , ปวส.30 ครั้งที่ 1) 09 ก.ย. 65
ภาพกิจกรรม
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 04/01/2017
ปรับปรุง 08/12/2022
สถิติผู้เข้าชม 924340
Page Views 2136046
แบบสำรวจความคิดเห็น
การใช้งาน internet และระบบสารสนเทศของวิทยาลัยฯ
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด