Untitled Document

 

 

 

 

 
 

  news1

...................................................................
...................................................................
...................................................................
ดูข่าวทั้งหมด

  news1
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
ดูข่าวทั้งหมด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
ประมวลภาพกิจกรรม
   
  โครงการกิจกรรมยามเที่ยงลดความเสี่ยงปัญหา
 ผู้เข้่าชม 4 ครั้ง
วันที่ [ 19 พฤษภาคม 2558 ]

                                             

   
  การปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาปีการศึกษา 25
 ผู้เข้่าชม 69 ครั้ง
วันที่ [ 14 พฤษภาคม 2558 ]

                                             

   
  งานกิจกรรมลูกเสือแห่งชาติอาชีวศึกษา
 ผู้เข้่าชม 104 ครั้ง
วันที่ [ 1 มีนาคม 2558 ]

                                             

   
  พิธีลงนามความร่วมมือระบบทวิภาคี
 ผู้เข้่าชม 101 ครั้ง
วันที่ [ 17 มีนาคม 2558 ]

                                             

   
  กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้าง
 ผู้เข้่าชม 80 ครั้ง
วันที่ [ 9 มีนาคม 2558 ]

                                             

   
  การแข่งขันทักษะสิ่งประดิษฐ์
 ผู้เข้่าชม 93 ครั้ง
วันที่ [ 14 มกราคม 2558 ]

                                             

 

     
 
   
 
CopyRight ? 2014 srbpoly.ac.th เลขที่ 5/10 ถนนพหลโยธิน (เลี่ยงเมืองสระบุรี-ลพบุรี) อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 tel-036731481