ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลหลักสูตรการสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงาน
 
 
 
 

news1

  [20 พ.ย. 2557] ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ช่างยนต์
[02 ก.ย. 2557] ประกาศรับสมัครเรียนเทียบโอนประสบการณ์
ดูข่าวทั้งหมด
 

 

 

ข่าวสำหรับนักเรียน-นักศึกษา
  [18 พ.ย. 2557] บัตรลงทะเบียน ปวช. 16-17
[18 พ.ย. 2557] บัตรลงทะเบียน รุ่น 18
[18 พ.ย. 2557] บัตรลงทะเบียน รุ่น 19
[19 ต.ค. 2557] download รายวิชาเทียบโอนฯ
[31 ส.ค. 2557] คู่มือการใช้งาน V-COP
 • more...
 • ดูข่าวทั้งหมด
   

   

   

   

   

   

   
     
  แผนกสามัญสัมพันธ์
  แผนกการจัดการทั่วไป
  แผนกไฟฟ้ากำลัง
  แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  แผนกอิเล็กทรอนิกส์
  แผนกเครื่องกล(ช่างยนต์)
  แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
  แผนกบัญชี
   
   
   
   
   
  จำนวนผู้เข้าชม
     
   
   
   
   
  CopyRight © 2014 srbpoly.ac.th วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี admin
  สถานที่ตั้ง เลขที่ 5/10 ถนนพหลโยธิน (เลี่ยงเมืองสระบุรี-ลพบุรี) อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 tel-036731481 fax-036731480