ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์
ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลหลักสูตรการสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลตลาดแรงงาน
 
 
 
 

news1

  [02 ก.ย. 2557] ประกาศรับสมัครเรียนเทียบโอนประสบการณ์
ดูข่าวทั้งหมด
 

 

 

ข่าวสำหรับนักเรียน-นักศึกษา
  [19 ต.ค. 2557] download รายวิชาเทียบโอนฯ
[02 ก.ย. 2557] บัตรลงทะเบียนนักศึกษาเทียบโอนฯ
[31 ส.ค. 2557] คู่มือการใช้งาน V-COP
ดูข่าวทั้งหมด
 

 

 

 

 

 

 
   
แผนกสามัญสัมพันธ์
แผนกการจัดการทั่วไป
แผนกไฟฟ้ากำลัง
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
แผนกเครื่องกล(ช่างยนต์)
แผนกเทคนิคอุตสาหกรรม
แผนกบัญชี
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
   
 
 
 
 
CopyRight © 2014 srbpoly.ac.th วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี admin
สถานที่ตั้ง เลขที่ 5/10 ถนนพหลโยธิน (เลี่ยงเมืองสระบุรี-ลพบุรี) อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 tel-036731481 fax-036731480